วันเพ็ญโภชนา / โต๊ะจีนครัววันเพ็ญ "ลำพูน"

วันเพ็ญโภชนา / โต๊ะจีนครัววันเพ็ญ "ลำพูน"

บริการรับจัดงานเลี้ยงนอกสถาน ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานบุญ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน  งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ บริการอาหารไทย อาหารพื้นเมือง ในรูปแบบโต๊ะจีน บุฟเฟ่ ขันข้าว ขันโตกล้านนา...